Maimoa Collective release awesome music video for 'Wairua'

What's Fresh 26/05/2017

A collective of young Māori artists have come together to create an epic new video for their brand new single, Wairua.

Maimoa Collective are a group of 12 young Māori artist 'with an aspiration to inspire future generations.'

In the bio of the song Maimoa Collective say that the song is a song that is 'encouraging ones belief in their natural instinct or spirit, we call 'wairua'. At times of adversity and hardship, it's that very natural instinct that will direct you. It's by trusting in that 'wairua' you will reach your full potential, so let your 'wairua' soar...'

The music video even features the Wairua man himself - Will Cribb!

Here are the lyrics of the song, courtesy of Maimoa Collective's Youtube description.

Ka rāngona ana te wairua 
Ko hiako ka hīnawanawa
E kore rawa e tūwhera 
ki te kore e rāngona

Te tauronarona o roto
ānō nei he waikare i te whatumanawa
E kōrengarenga ana tēnei puna
Kei a koe te tikanga anei rā te waiora

Chorus:
Te wairua, tukuna ki te ao
Te wairua, tukuna kia rere
Te wairua 2x 
He mea whakaawe 

Waiho mā wairua koe e kawe
Ēngari te ngaringari i te kore
Ahakoa he iti, he pounamu
Ehara rawa i te ōkiko, ēngari rā, he hononga
Te tauronarona o roto
ānō nei he waikare i te whatumanawa

E kōrengarenga ana tēnei puna
Kei a koe te tikanga anei rā te waiora

Chorus:
Te wairua, tukuna ki te ao
Te wairua, tukuna kia rere
Te wairua 2x 
He mea whakaawe 
Waiho mā wairua koe e kawe

Winawina tātou 
Na mata i mea
Taupī, Taupā
Katikati mōu rā
Ka puta nei koe nā, hā! 2x

Takahia paki te pitipiti paki
ki te paopao paki te pitipiti paki 
Hei tama, tū tama rā, 2x

Takahia paki te pīti pīti paki
ki te MAIMOA paki te pīti pīti paki 
Hei tama, tū tama rā, (hā) 2x

Chorus:
Te wairua, tukuna ki te ao
Te wairua, tukuna kia rere
Te wairua 2x 
He mea whakaawe 

Waiho mā wairua koe e kawe x3
HWAIRUA...